[CHRISTMAS] Satin Woodland Snowman Foil Balloon Bouquet (9pcs)

$106.00

1 set of Satin Woodland Snowman Foil Balloon Bouquet consists of 9 balloons:

  • 1 x 38inch Satin Woodland Snowman Foil Balloon
  • 1 x 40inch Christmas Tree Brushed Gold Foil Balloon
  • 1 x 23.5inch Santa Foil Balloon
  • 1 x 18inch Christmas Gold Script Red Foil Balloon
  • 1 x 17inch Festive Christmas Tree Plaid Foil Balloon
  • 1 x 17inch Smiley Satin Santa Christmas Foil Balloon
  • 3 x 18inch Metallic Round Foil Balloon – Red, Gold, White

In stock

$