[CHRISTMAS] Smiley Satin Santa x Christmas Present Foil Balloon Bouquet (4pcs)

$56.00

1 set of Smiley Satin Santa x Christmas Present Balloon Bouquet consists of 4 balloons:

  • 1 x 23.5inch Santa Foil Balloon
  • 1 x 27inch Christmas Present Foil Balloon
  • 1 x 17inch Smiley Satin Santa Christmas Foil Balloon
  • 1 x 17inch Festive Christmas Tree Plaid Foil Balloon